ANYWHERE          TV

Moda

Komunikacja w wersji online

Niepokojący jest fakt, że coraz częściej spotykam ludzi, którym dokucza poczucie osamotnienia. Żyjemy w “cyber-epoce”,