• Współpraca
 • O nas
 • Polityka Prywatności
 • Reklama
  reklama Anywhere
  Anywhere .


  Z życia Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

  2017-02-16
  Strażak – człowiek niezwykłej odwagi i ofiarności, bohater podziwiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Najczęściej wymieniane zalety działalności Straży Pożarnej to szybkość i skuteczność, ryzykowanie własnego życia i zdrowia dla ratowania innych, dobra organizacja pracy i ciągła gotowość do działania.

  Mam przyjemność współpracować członkami jednego z najbardziej cenionych przez ludzi zawodów. Aby przybliżyć Wam ich pracę, wybrałam się na strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Ośmioro przystojnych, umundurowanych Panów opowiedziało tym, co robi.

  Jakie są zadania straży na lotnisku? Nie ratujecie kotków z drzew. 

  Wszelkie zabezpieczenia mienia lotniska oraz życia ludzkiego przed niebezpieczeństwami pożarowymi, chemicznymi, radiologicznymi, biologicznymi. Nasze zadania to udział w likwidacji miejscowych zagrożeń, mogących spowodować pożar lub zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz środowiska naturalnego. Odpowiadamy za interwencyjne zabezpieczenie ratowniczo-gaśnicze operacji lotniczych oraz organizowanie i kierowanie działaniem ratowniczym w przypadku wypadku lub incydentu związanego z cywilnym statkiem powietrznym. Do naszych obowiązków należy też organizowanie i kierowanie działaniem ratowniczym podczas pożaru lub katastrofy budowlanej obiektów i urządzeń lotniskowych naszego portu i pierwsza pomoc medyczna. W promieniu ośmiu kilometrów zabezpieczamy teren na wypadek klęsk żywiołowych. Poza tym prowadzimy kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie całego lotniska – działania organizacyjno-techniczne w celu utrzymania stałej i wymaganej gotowości operacyjno-technicznej sprzętu pożarniczego, nadzór nad utrzymaniem niezbędnego sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym, ilościowym i jakościowym Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. I oczywiście, jak sama wiesz, wszelka możliwa pomoc – zawsze jesteśmy w pełnej gotowości i pomagamy w potrzebie.

  Lotniskowa_straz_pozarna2

  Sporo tego, obiekt również nie jest mały. Jak szybko interweniujecie? 

  Straż Lotniskowa powinna osiągać czas reakcji wynoszący do trzech minut do każdego punktu drogi startowej używanej do operacji lotniczych. Jest on mierzony od ogłoszenia alarmu do pierwszej interwencji pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zapewniających podanie co najmniej 50% wydatku środków gaśniczych, w optymalnych warunkach widoczności i przy dobrym stanie nawierzchni. Upraszczając: po alarmie mamy 30 sekund na ześlizg na garaż i zajęcie miejsca w samochodzie; zgłaszamy radiotelefonem gotowość, pozyskujemy informację dotyczącą zdarzenia, wyjeżdżamy na pole manewrowe lotniska, docieramy do celu i podajemy kilka tysięcy litrów piany, kilkaset kilogramów proszku. Czas weryfikuje inspektor Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest to jeden z wielu warunków przyznania portowi certyfikatu lotniska użytku publicznego.

  Co składa się na wyposażenie LSRG na lotnisku Szczecin-Goleniów?

  Posiadamy pięć samochodów ratownictwa z wyposażeniem – dwa Iveco Dragon, dwie Barracudy oraz jeden samochód medyczny Renault. Skrytki każdego z nich wypełnia niezbędny nam sprzęt, m.in. wkrętaki, topory, nożyce, koce gaśnicze, drabiny, linki ratownicze, ubrania żaroodporne i ochrony biologicznej, agregaty oddymiające i prądowe, aparaty ochrony dróg oddechowych, narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne, przyrządy pomiarowe i wykrywacze, deski ratownicze, kamera termowizyjna i wiele innych niezbędnych podczas działań gaśniczych i ratowniczych. 

  Często można zobaczyć was przy samolocie w trakcie tankowania, ale nie zawsze. Dlaczego czasami się pojawiacie, a czasami nie?

  Nasza obecność przy tankującym samolocie wynika z przepisów „Instrukcji tankowania statków powietrznych dla lotniska Katowice-Pyrzowice” i następuje w przypadku tankowania czy roztankowywania samolotu z pasażerami na pokładzie lub na żądanie kapitana statku powietrznego. Ponadto interweniujemy w trakcie sytuacji awaryjnych związanych z tankowaniem. Zalicza się do nich tankowanie i roztankowywanie przy pracującym silniku, grawitacyjne tankowanie z pasażerami na pokładzie oraz nieszczelność połączeń i powstanie rozlewiska paliwa.

  Sporo obowiązków i zadań do wykonania. Jak utrzymujecie się w pełnej formie?

  Po pierwsze, ważne są ćwiczenia z zakresu taktyki działań gaśniczych, ratowniczych i pomocy przedmedycznej. Po drugie, szkolenia ogłaszane z zaskoczenia jako alarmy bojowe, kontrolowanie nabytych umiejętności i korygowanie błędów. Raz na cztery lata przechodzimy obowiązkową certyfikację obejmującą szczegółowe zagadnienia taktyki działań ratowniczo-gaśniczych w lotnictwie. Oczywiście regularnie przechodzimy specjalistyczne szkolenia medyczne i DGR – transport materiałów niebezpiecznych. 

  Jak wiadomo, wielu chłopców marzy, żeby zostać w przyszłości strażakiem. Co trzeba zrobić, żeby pełnić tę służbę na lotnisku?

  Żeby zostać strażakiem trzeba przede wszystkim chcieć pomagać innym oraz posiadać wysokie morale. Należy ukończyć co najmniej szkołę średnią i nie mieć żadnego konfliktu z prawem. Bardzo ważna w zawodzie strażaka jest też wytrzymałość fizyczna i psychiczna. Mile widziane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C. Przyjęta osoba musi ukończyć kurs podstawowy strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Po trzech miesiącach nauki i zdanych egzaminach może rozpocząć pracę w naszej jednostce.

  Lotniskowa_straz_pozarna

  Oprócz codziennych ćwiczeń raz na dwa lata organizowane są duże ćwiczenia, w które oprócz was zaangażowane są jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji. Jaki jest ich cel?

  Wszyscy wiemy, że praktyka czyni mistrza. Nie chcemy zostać złapani z zaskoczenia kiedy już coś się naprawdę stanie, dlatego organizowane są ćwiczenia na większą skalę. System zarządzania kryzysowego jest niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania każdego portu lotniczego. Ćwiczenia pozwalają sprawdzić jego przydatność w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Alarmowanie, powiadamianie, dojazd, ustawienie w rejonach koncentracji, podległość służbowa, gotowość do działań, organizacja łączności i przekazywanie istotnych informacji to elementy sprawdzane i korygowane podczas ćwiczeń. Zastępy ratownicze PSP, zespoły ratownictwa medycznego, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Ochrony Lotniska i inne jednostki podczas trwania sytuacji zagrażających podejmują działania w ramach współpracy.

  Ćwiczenia całościowe, z udziałem wszystkich podmiotów przewidzianych do interwencji, przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na dwa lata. W okresach między ćwiczeniami całościowymi przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne częściowe z wybranymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy błędów i niedociągnięć. Nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy odbywają się ćwiczenia aplikacyjne z wybranymi jednostkami i służbami dla zachowania gotowości do podejmowania działań w sytuacji kryzysowej.

  tekst: Elwira Postrożna

  źródło fot.: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

  Galeria
  Reklama
  reklama Anywhere
  Reklama
  reklama Anywhere
  Reklama
  reklama Anywhere
  Reklama
  reklama Anywhere