• Współpraca
 • O nas
 • Polityka Prywatności
 • Reklama
  reklama Anywhere
  Anywhere .


  Bezpieczeństwo ponad wszystkim

  2016-07-21

  Gdyby pasażerowie nie czuli się na lotnisku bezpiecznie – porty nie miałyby racji bytu, bo zwyczajnie nikt nie latałby samolotami. Dlatego właśnie tak ważna jest rola Służba Ochrony Lotniska. Porozmawialiśmy z Szefem SOL na Lotnisku Warszawa/Modlin – Pawłem Różą.

   

  Lotnisko to jeden z punktów na mapie podróży każdego pasażera. Przed odlotem podróżny chce jak najszybciej dostać się do samolotu, a po przylocie – jak najszybciej opuścić terminal. Ale jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa, które kontroluje Służba Ochrony Lotniska. Pasażerowie często zastanawiają się – po co?

  Dla bezpieczeństwa każdego pasażera, osób przebywających na lotnisku oraz wszystkich pracowników portu lotniczego. Każdy pasażer powinien zrozumieć, że nasze działania kontrolujące to troska o bezpieczny i spokojny przebieg podróży. My, jako pracownicy Służby Ochrony Lotniska, zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość naszej pracy zapobiega wielu incydentom i nieprzewidzianym sytuacjom. Z tego właśnie powodu tak skrupulatnie podchodzimy do kontroli i materii bezpieczeństwa.

  Dlaczego bezpieczeństwo na lotnisku jest tak ważne?

  Bezpieczeństwo w lotnictwie to bez wątpienia kluczowy aspekt. Można to argumentować wieloma przesłankami, ale jedna z nich jest najważniejsza – to ono decyduje o życiu wielu osób. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, załogom i pracownikom to wartość nadrzędna i bezdyskusyjna.

  Jaka jest prawdziwa twarz bezpieczeństwa na lotnisku?

  Odpowiada za nie wykwalifikowany zespół osób, które mają do wykonania ścisłe określony zakres obowiązków. Każdego dnia wszyscy aktywnie ze sobą współpracują w celu zachowania należytego poziomu ochrony przebywających w porcie lotniczym osób. Jednocześnie cały zespół tworzy jeden spójny system bezpieczeństwa, który z najwyższą starannością kontroluje, nadzoruje i prognozuje zagrożenia.

  Jak to wygląda na Lotnisku Warszawa/Modlin?

  W lotnictwie cywilnym kwestia ta podzielona jest na dwa obszary: SAFETY – dotyczący bezpieczeństwa operacji lotniczych i SECURITY – dotyczący ochrony osób i mienia. W naszym porcie lotniczym za ochronę obiektu oraz kontrolę bezpieczeństwa pasażerów odpowiada Wewnętrzna Służba Ochrony Lotniska przy udziale pracowników koncesjonowanej firmy Stekop SA , którzy czuwają nad bezpieczeństwem każdego pasażera

  Jakimi normami i zasadami kieruje się SOL na co dzień?

  Służba Ochrony Lotniska działa na podstawie norm prawnych, jakimi są: ustawa „Prawo lotnicze”, Ustawa o ochronie osób i mienia, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego i szereg rozporządzeń Komisji Europejskiej. Główną zasadą, jaką kieruje się każdy pracownik SOL jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich znajdujących się na lotnisku pasażerów oraz ich bagaży.

  Ilu pracowników działa w SOL?

  Służba Ochrony Lotniska liczy około 150 osób, które każdego dnia zapewniają bezpieczeństwo na lotnisku. Jednostka pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w systemie zmianowym, realizując zadania związane z ochronąobiektu. Do naszych obowiązków należą na przykład patrole infrastruktury operacyjno-administracyjnej portu czy monitoring zagrożeń. Drugi zakres aktywności SOL to wszelkiego rodzaju czynności związane z kontrolą bezpieczeństwa, począwszy od kontroli pasażera i jego bagażu, poprzez osób niebędących pasażerami – pracowników lotniska oraz pracowników firm z nim współpracujących. Ponadto SOL wykonuje obowiązki związane z kontrolą bezpieczeństwa pojazdów wjeżdżających na teren lotniska, w tym dostaw zaopatrzenia portu lotniczego.

  Jakie są wymogi stawiane przed każdym pretendentem do pracy w Służbie?

  Cały proces rekrutacyjny opieramy na obowiązujących przepisach. Każdy kandydat, poza spełnieniem kilku wymogów formalnych, powinien posiadać pewien określony zespół cech osobowości. Na początku zawsze weryfikujemy, czy kandydat dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, w tym uprawnieniami wymaganymi przez przepisy prawne. Następnie prowadzimy rozmowę kwalifikacyjną, wykorzystując różne metody i narzędzia weryfikujące umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje do pracy. Najważniejsze to, aby każdy kandydat był świadom tego, że praca w SOL jest bardzo odpowiedzialna i wymaga pełnego zaangażowania i profesjonalizmu.

  Jeśli chodzi o relacje z pasażerami – jakie uprawnienia posiada SOL w tym zakresie?

  SOL prowadzi swoje działania na styku kilku obszarów regulacji prawnych. Nasza pracaw każdym aspekcie opiera się na przepisach,o których wspomniałem wcześniej. Zgodnie z tymi przepisami pracownik SOL ma prawo dosprawdzenia, czy ktoś ma prawo przebywać na terenie obiektu, w razie wątpliwości i potrzeby możemy wylegitymować daną osobę w celu ustalenia jej tożsamości. Kiedy mamy ku temu podstawy – na przykład w przypadku zakłócenia porządku – możemy wezwać kogoś do opuszczenia terenu lotniska, a kiedy ktoś stwarza realne, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia – ująć taką osobę i niezwłocznie oddać ją w ręce Policji. Kiedy zajdzie taka potrzeba, mamy także prawo do zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej. Skontrolować możemy nie tylko pasażerów i ich bagaż – zarówno kabinowy, jak i rejestrowany, ale także osoby im towarzyszące, odprowadzające czy witające ich na lotnisku, jak i przenoszone przez nie przedmioty – torebki, walizki itd. Takie samo prawo mamy w przypadku pojazdów wjeżdżających na teren portu.

  Na lotnisku, poza ludźmi, za bezpieczeństwo odpowiadają pewnego rodzaju urządzenia.

  Tak. W Porcie Lotniczym kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagaży realizujemy przy wykorzystaniu najwyższej klasy urządzeń technicznych, takich jak skanery RTG, bramki do wykrywania metalu, stacjonarne monitory promieniowania jonizującego, urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych czy kontroli płynów. Ponadto cały obiekt jest ochraniany przy użyciu technicznych systemów zabezpieczeń, w szczególności system ochrony obwodowej, system telewizji przemysłowej CCTV, elektroniczną kontrolę dostępu. Technicznych szczegółów nie mogę wskazać z oczywistych względów – wszystko dla bezpieczeństwa.

  Jak widać, pracownicy Służby Ochrony Lotniska na co dzień nie mają łatwo. Bezpieczeństwo na lotnisku jest tak samo ważne zarówno dla nich, jak i dla nas, a więc zachowujmy się tak, aby ułatwiać życie sobie nawzajem.

    

  źródło: Lotnisko Warszawa/Modlin

   

  Reklama
  reklama Anywhere
  Reklama
  reklama Anywhere
  Reklama
  reklama Anywhere
  Reklama
  reklama Anywhere