Oferta Hevelianum turystycznym produktem roku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Na zdjęciu: nadanie imienia replice XVII-wiecznej armaty, które odbyło się w ubiegłym roku. Fot. Dominik Paszliński

Hevelianum zostało laureatem VII edycji Ogólnopolskiego Programu Turystyczna Usługa Roku 2021 i uzyskało certyfikat Produkt Turystyczny Roku 2021 za ofertę historyczną.

Warto podkreślić, że nagrodzono ofertę historyczną, którą w tym roku rozbudowano i skierowano do wszystkich grup wiekowych, także w bezpłatnej formie. Udało się to zrobić pomimo trudnego, pandemicznego czasu, w którym dotarcie do turystów stanowi wyzwanie.

Obok cieszących się niesłabnącą popularnością spacerów Fort Nocą. Spotkanie z duchami Góry Gradowej czy Dzieje Fortu, zaproponowano zwiedzającym możliwość zapoznania się w nieszablonowy sposób z historią wielokulturowego Gdańska, prowadząc trasę zwiedzania śladami istniejących i nieistniejących cmentarzy, grobów i pomników (Gdańsk wielu kultur i religii). Wydano także „Dzieje Fortu. Spacerownik”, z którego pomocą można samodzielnie zwiedzić teren Góry Gradowej i poznać fascynującą historię dawnego fortu i jego najbliższej okolicy.

 – Warto przypomnieć, że Hevelianum jest pierwszą w Europie instytucją o misji popularyzacji nauki, która siedzibę znalazła w historycznych obiektach inżynierii wojskowej – mówi Paweł Golak, dyrektor instytucji.

Zespół Bożego Ciała zyska nowe oblicze

A już niedługo trzy budynki zespołu poszpitalnego przy ul. 3 Maja, zostaną wyremontowane i otrzymają nowe przeznaczenie. W październiku Hevelianum podpisało bowiem umowę na ich rewaloryzację i zagospodarowaniem terenu. Zespół poszpitalny Bożego Ciała to jedyny zachowany kompleks budynków w Gdańsku, który w tym samym miejscu funkcjonował już od późnego średniowiecza. Najstarszy istniejący obiekt pochodzi z 1786 roku.

Zakres prac obejmuje nie tylko ich przebudowę i dostosowanie do nowych funkcji. Prowadzone będą również prace związane z nowym zagospodarowaniem zieleni wokół, budową i przebudową ścieżek spacerowych, dojazdów i parkingów. Wykonane zostanie nowe odwodnienie, oświetlenie i monitoring tej części parku. Budynki będą zasilane z dolnego źródła ciepła, a na jednym z nich zostanie zainstalowana fotowoltaika.

Nowe funkcje obiektów

Budynek nr 21C, czyli dawny Dom Inspektora, po rewaloryzacji będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych. Znajdą się w nim także m.in. księgarnia, kawiarnia i punkt informacji o ofercie Hevelianum. Budynek 21D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku 21E powstanie pracownia pszczelarza, gdzie m.in. będzie można zajrzeć do wnętrza prawdziwego ula oraz wziąć udział w zajęciach poświęconych ochronie zarówno pszczół dziko żyjących, jak i miodnych. Aranżacja zielonego otoczenia zespołu poszpitalnego pozwoli na prowadzenie warsztatów edukacyjnych i lekcji plenerowych z zakresu ekologii.

Miasto stara się również pozyskać środki na rewaloryzację pozostałych budynków kompleksu – A i B, które pełnić będą funkcje wystawowe, warsztatowe i edukacyjne.

 

Trzy budynki zespołu poszpitalnego przy ulicy 3 Maja 21 zostaną wyremontowane i otrzymają nowe przeznaczenie. Budynek C będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych, budynek D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku E powstanie pracownia pszczelarza.

Wizualizacja: Hevelianum Fot. Hevelianum

Reklama

#SHEkNEWs

PARIS HILTON WYSZŁA ZA MĄŻ! Paris Hilton i Carter Reum