Nagroda dla tych, którzy budują lepszy świat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i miastem Gdańsk ustanowił nagrodę im. Pawła Adamowicza „za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości”.

Ustanowienie nagrody jest hołdem i wyrazem uznania dla wszystkich, którzy w odważny i prawy sposób przeciwdziałają nietolerancji, radykalizacji postaw, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii. Dla tych, którzy promują równość szans, integrację społeczną i prawa podstawowe. Dla tych, którzy czerpią inspirację ze spuścizny Pawła Adamowicza i ją kontynuują. 

Walka o prawa i dzielenie się dobrem

Nagroda będzie wyróżnieniem dla tych, którzy budują pomosty i obalają mury w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, torując drogę do przemian społecznych na rzecz najsłabszych i nie wzbraniając się przed pilną walką o prawa człowieka i podstawowe wolności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

– „Gdańsk dzieli się dobrem” – to ostatnie słowa Pawła Adamowicza, który budował lepszy świat, na przekór znieczulicy, nietolerancji, nienawiści, przemocy. Tak też robimy – dzielimy się dobrem. Nie tylko z najbliższymi, nie tylko z gdańszczankami i gdańszczanami. Solidarność i wolność to wartości, które ukształtowały Gdańsk i dziś potrzebę realnych działań i wsparcia tych, których prawa są gwałcone. I to bez znaczenia skąd pochodzą, kogo kochają, i do kogo się modlą. My potrafimy dostrzec w naszych gościach o wiele więcej niż tylko potrzebujących pomocy imigrantów. To dla nas możliwość poznania ich, jako artystów, równoprawnych partnerów, wartościowych osobowości i po prostu jako bliźnich, o których warto się troszczyć i z którymi warto jest tworzyć wspólną przyszłość – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas debaty poświęconej nagrodzie.

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia

Wyrazem niezgody Pawła Adamowicza na nienawiść i nietolerancję było m.in. przyłączenie Gdańska do International Cities of Refugee Network (po polsku: Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia). Jest to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych: ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z zagrożonych pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej.

 

Reklama