Badania: Ludzie z „gejowskimi” głosami są częściej dyskryminowani

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Według badania opublikowanego w Brtitish Journal of Social Psychology osoby homoseksualne, mające tzw. „gejowskie głosy” są częściej dyskryminowane społecznie. Co więcej, zdają sobie sprawę z takiej sytuacji.

 

W eksperymentach wzięło udział 510 uczestników. W pierwszym z nich, heteroseksualni uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet dot. własnych przekonań, uprzedzeń i skłonności do dyskryminacji. Przykładowo, otrzymali zdania „Na podstawie głosu można bardzo szybko wykryć orientację seksualną osoby” oraz „Gdybym mógł, unikał(a)bym osoby, która brzmi na osobę o orientacji homoseksualnej”, do których mieli się odnieść w skali od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 7 (zdecydowanie zgadzam się). W kolejnym badaniu, geje i lesbijki zostali poproszeni o odpowiedź w dokładnie takiej samej skali na pytania typu „Większość ludzi będzie starało się mnie unikać, po usłyszeniu mojego głosu”. Jak stwierdził Fabio Fasoli, autor eksperymentu, głos „gejowski” został określony jako wyższy, delikatniejszy i bardziej kobiecy, natomiast „lesbijski” jako niższy i bardziej męski.

 

Wyniki pokazały, że głosy brzmiące „gejowsko” nadal są stygmatyzowane. Mężczyźni posiadający głos o opisanych wyżej cechach są bardziej wyczuleni na działanie ich głosu na inne osoby, co może prowadzić do częstszych sytuacji stresogennych. U kobiet homoseksualnych zjawisko nie jest aż tak widoczne, ponieważ stereotyp ich głosu nie jest tak bardzo zakotwiczony w społeczeństwie – powiedział Fasoli.

 

Źródło 

Reklama