Ekonomia: Żeńskie nazwy produktów gwarantują większy zysk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Konsumenci wolą żeńskie formy nazw marek, dlatego w przypadku zakładania biznesu, warto zwrócić uwagę na jego formę. Według raportu, kupcy instynktownie skłaniają się ku nazwom takim jak Nike i Coca-Coli zamiast Gap i Ford.

Czy preferencje wiążą się ze aktualnymi problemami społecznymi? W badaniu „Is Nestle a lady? The Feminine Brand Name Advantage” opublikowanm w Journal of Marketing, pięcioro badaczy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji zastanawia się nad zaletami posiadania marki, której nazwa jest w żeńskiej formie.

Marka wolna od odmiany ukierunkowanej ściśle ku męskiej lub żeńskiej odmiany może być kojarzona ze stereotypowymi cechami poprzez swoją nazwę. „Kobiece” marki (mogą być utożsamiane z ciepłem) determinują częstszy wybór produktu – zarówno hipotetycznie, jak i w konsekwencji przyczyniają się do lepszych wyników marki – twierdzi Ruth Pogacar, główna autorka badania.

Aby zmierzyć „męskość” i „kobiecość” marki, badacze skupili się na rozmieszczeniu głosek i akcentów podających na poszczególne sylaby, powołując się na technikę lingwistycznej płci Herberta Barry’ego z 1995 r. Żeńskie formy są na ogół dłuższe, wobec czego będą akcentowane na drugiej lub kolejnej sylabie, tym sposobem Ford jest męski, ale Nestle – żeńskie.

Specjaliści przeprowadzili 6 indywidualnych badań, w celu zbadania zjawiska z każdej możliwej strony. W kroku pierwszym przeanalizowano 100 najlepszych marek od 2000 do 2019 r., korzystając z rankingu Global Top Brandks. Odkryto, że średnio 55% topowych marek było formy żeńskiej, 36% męskiej, a 9% nie miało związku płciowego.

Zaobserwowano również związek pomiędzy zainteresowaniami konsumentów, a żeńskimi nazwami marek, które już istnieją, korzystając z ankiety Amazon Mechanical Turk. Problem stanowiły skojarzenia związane z istniejącą na rynku marką i jej wizerunkiem. Aby wykluczyć korelację, stworzono nazwę „Nimila” oraz „Nimeld”.

Uczestnicy eksperymentu mieli wybrać pomiędzy nazwą kanału na Youtube „Nimila YouTube Channel” oraz „Nimeld Youtube Channel”. Pierwsza nazwa zyskała 43% poparcie, natomiast druga 32%. Następnie zaproponowano konsumentom 0,50$, antybakteryjny żel marki Nimila lub marki Nimeld. 49% studentów wybrało Nimilę, 14% Nimeld, 36% skłoniło się ku pieniądzom. „Rodzaj nazwy marki ma bardzo duży wpływ na wybór konsumentów, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniej nazwy w trakcie tworzenia firmy” – podsumowała Podgar.

 

Źródło 

Reklama