USA: Liczba aresztowań zależy od jednostki płacącej za utrzymanie więźnia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więzienie w USA jest na ogół opłacane na szczeblu stanowym, ale to pracownicy tacy jak sędziowie, prokuratorzy lub kuratorzy decydują o czasie trwania kary. Aurélie Ouss postanowiła przeprowadzić naturalny eksperyment, żeby zobaczyć, jak zmiana obarczenia kosztami poszczególne okręgi zamiast stanów wpływa na orzekanie o winie.

Ouss posłużyła się danymi z lat 1980-2000, w których nastąpił wzrost aresztowań w Stanach Zjednoczonych. Ówcześnie, za koszty procesów odpowiadały poszczególne stany, a sędziowie czy prokuratorzy orzekali jedynie o winie i czasie spędzonym za kratkami. Nie czując presji pieniądza o winie orzekano częściej. W momencie obarczenia wydatkami dane okręgi, sytuacja się jednak zmieniła.

Okazało się, że po przeniesieniu kosztów na mniejsze jednostki, spadła również liczba więźniów i kolejnych aresztowań. Jak widać, pieniądze mogą jednak zaburzyć „obiektywne” orzekanie o winie.

Źródło

Reklama