Zmiany klimatu przyczyniły się do wyginięcia poprzednich gatunków człowieka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Badania przeprowadzone przez Pascala Raię, Alessandro Mondanaro i innych rzucają nowe światło na historię człowieka. Okazuje się, że zmiany klimatu nie tylko mogą wpłynąć na wyginięcie człowieka, wpływały na to również dużo wcześniej.

Jak wiadomo, zmiany klimatyczne odegrały znaczącą rolę w wymianie gatunku w zapisie geologicznym. Co najmniej 6 gatunków Homo zamieszkiwało świat w okresie od ostatniego pliocenu do plejstocenu. Wyginięcie wszystkich oprócz jednego było owiane tajemnicą. Zespół badaczy postanowił przyjrzeć się sprawie. Użyto obszernej bazy danych skamieniałości, zawierającej 2754 zapisów archeologicznych w celu utworzenia modelu nisz klimatycznych u Homo.

Okazało się, że zarówno Homo erectus, Homo heidelbergensis, jak Homo neanderthalensis utraciły znaczącą część swojej niszy klimatycznej na „chwilę” przed wyginięciem. Redukcja ta koreluje ze zwiększoną podatnością na zmiany klimatyczne.

 

Szczegóły: TUTAJ

Reklama

Smak umami

Umami to jeden z pięciu podstawowych smaków, odczuwalnych przez człowieka