Polska się rozrasta – będą nowe miasta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zgodnie z projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 10 miejscowości w Polsce ma otrzymać prawa miejskie. Ostateczna decyzja ma zapaść 31 lipca, na posiedzeniu Rady Ministrów.

 

Które miejsca zostały wybrane?

1. Kamieniec Ząbkowicki, liczba mieszkańców: 4533

Dlaczego? Ma cechy funkcjonalno-przestrzenne, a głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest działalność pozarolnicza.

2. Goraj, liczba mieszkańców: 968

Dlaczego? Posiadał prawa miejskie od 1398 do 1869 r. Akt byłby przywróceniem praw, utraconych po powstaniu styczniowym.

3. Kamionka, liczba ludności: 1925

Dlaczego? Posiadała prawa miejskie od 1458 do 1869 roku. Ponadto, planowane są nowe inicjatywy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz przemysłową.

4. Solec nad Wisłą, liczba ludności: 965

Dlaczego? Posiadał prawa miejskie od 1333 do 1869 roku, był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego i posiada rynek w kształcie litery L (co pełni funkcję kulturalno-rekreacyjną)

5. Sochocin, liczba ludności: 1997

Dlaczego? Posiadał prawa miejskie od 1385 do 1870 roku, w centrum znajduje się odnowiony rynek, kościół parafialny i park.

6. Wiskitki, liczba ludności: 1404

Dlaczego? Posiadały prawa miejskie od 1349 do 1870 roku, mają charakter funkcjonalno-przestrzenny i trwa w nich budowa sieci gazowej.

7.Dubiecko, liczba ludności: 871

Dlaczego? Posiadało prawa miejskie od 1407 do 1934 roku, ma zwartą architekturę o miejskim charakterze oraz duży potencjał turystyczny.

8. Wodzisław, liczba mieszkańców: 1100

Dlaczego? Posiadał prawa miejskie od 1317 do 1870 roku, dodatkowo w centrum znajduje się rynek w kształcie czworoboku, a przez wieś przebiega droga ekspresowa S7.

9. Budzyń, liczba mieszkańców: 4861

Dlaczego? Posiadał status miasta przed 1458 rokiem, ma zwartą budowę, a większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej.

10. Koźminek, liczba mieszkańców: 1800

Dlaczego? Posiadał prawa miejskie od ok. 1369 roku, ma zwarte centrum, a z rynku wychodzą promieniście ulice.

 

Źródło

Nasze magazyny

Reklama

Redakcja poleca

Reklama