Zbadano dopalacze, które są w stanie nawrócić ateistów

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dimetylotryptamina, DMT, jest organicznym związkiem chemicznym, dwumetylową pochodną tryptaminy, psychodeliczną substancją psychoaktywną. Przez wiele lat była ona dostępna jako dopalacz w postaci napoju o nazwie Ayahuasca. Dzięki jego spożyciu osoba doświadczała silnych doznań psychodelicznych, rozbudowanych wizji i przeżyć o charakterze religijnym. 

Zespół badaczy postanowił dokładnie sprawdzić działanie dimetylotryptaminy. Do tego celu  poproszono 2561 osób, które zażyły kiedyś DMT, o wypełnienie ankiety. Ich średnia wieku wynosiła 32 lata, zaś 77% z nich, to mężczyźni. Pytania dotyczyły przeżyć i zmian, które występowały w organizmach ludzi, którzy zażywali dimetylotryptaminę.

Respondenci podali, że najbardziej zaangażowany w doznaniach był zmysł wizualny. W „fazach” najczęściej występowały takie postacie, jak przewodnik, duch, kosmita i kaznodzieja. 41% respondentów przyznało, że czuło bardzo duży lęk i strach podczas spotkania. Najważniejszymi emocjami zarówno u respondenta, jak i tymi przypisywanymi napotkanej istocie, były miłość, życzliwość i radość. Większość respondentów potwierdziła, że ​​istota występująca w ich głowie po zażyciu DMT ma cechy bycia świadomym, inteligentnym i życzliwym stworzeniem, jakby istniała w jakimś realnym wymiarze rzeczywistości. Respondenci opowiedzieli się za otrzymaniem wiadomości (69%) lub prognozy na temat przyszłości (19%) na podstawie tego doświadczenia. 

Co ciekawe, ponad połowa z tych, którzy zidentyfikowali się jako ateiści przed doświadczeniem, po zażyciu narkotyku zwracała się ku religii. Odczucia osób zażywających DMT zostały ocenione jako jedne z najbardziej znaczących duchowo i wnikliwych psychologicznie doświadczeń życiowych, z utrzymującymi się pozytywnymi zmianami w zadowoleniu z życia.

Spotkania z bytem wywoływanym przez dimetylotryptaminę mają wiele podobieństw do doświadczeń znanych ze spotkań z istotami mitycznymi i religijnymi. Aspekty i interpretacja tego zjawiska spowodowały głębokie i trwałe zmiany ontologiczne w światopoglądzie.

Źródło: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881120916143?fbclid=IwAR1QSpjQoUX_k4L1Acn3ApBMWYOdRr-sro2bybPcolPZ9kEThvBSlkT4ieQ&

 

Reklama