Uzależnienie od gier mitem? Tak sugerują najnowsze badania

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dla większości młodzieży, gry wideo są formą odpoczynku i rozrywki. Wielokrotnie ludzie zastanawiali się, czy, a przede wszystkim jak poważnie, można się od tego uzależnić. Najnowsze badania pokazują, że jest to niemożliwe.

 

Wniosek ten wysnuto po najdłuższym badaniu graczy, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, które trwało 6 lat. Wykazało ono, że 90% z nich gra w sposób dla nich nieszkodliwy, bez negatywnych, długofalowych konsekwencji. Znaczna mniejszość, dla których gry wideo są problemem, to osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. Badanie ponadto obaliło mit patologicznego uzależnienia od grania.

 

To zjawisko charakteryzuje się nadmiernym czasem spędzanym na graniu, trudnościami z oderwaniem się od nich, a także zakłóceniem ogólnego funkcjonowania. W ten sposób można określić w badaniu tylko około 10% graczy, którzy wykazywali większy poziom agresji, depresji, nieśmiałości, problematycznego korzystania z telefonu, a także lęku przed nadchodzącą dorosłością.

 

Pewnie zastanawia Was także to, w jaki sposób trwało to sześcioletnie badanie. Otóż zespół obserwował 385 nastolatków i ich proces wchodzenia w dorosłość. Każdy z nich wypełniał kwestionariusz raz w roku, za pomocą którego mierzono depresję, niepewność, agresję, poziom stresu czy empatię.

 

Dwa czynniki wpływały najmocniej wpływały na uzależnienie od grania (wspomniane 10%). Są to płeć (męska) i problemy z socjalizacją i zachowaniami antyspołecznymi. Pozostałe 90% badanych rozbija się na dwie grupy. Pierwsza (72%) nie wykazała rzucających się w oczy symptomów, które mogłyby świadczyć o uzależnieniu. 18% już je miało, lecz nie szły one w parze z ich problemami psychicznymi, mogącymi je pogłębiać.

 

Innymi słowy – to nie gry są problemem, ale problemy, które młody człowiek już posiadał. Granie w gry jest dla danej osoby metodą radzenia sobie z problemem, a nie problemem samym w sobie.

 

Jak widać badanie to obala stereotyp uzależnienia od gier. Co więcej, nawet uzależnieni od grania potrafią równie skutecznie zarabiać pieniądze.

 

Źródło: https://news.byu.edu/intellect/is-video-game-addiction-real?fbclid=IwAR33RfwOOR5BO823qOFfamNZmxFL1evZVMLaZhUIJvdFT00b3IrpJSsoeYk

 

Reklama