FDA zatwierdziła lek, który pomaga zwalczać koronawirusa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FDA, czyli amerykańska Agencja Żywności i Leków, zezwoliła na korzystanie z ekspetymentalnego leku o nazwie remdesivir w nagłych przypadkach. Badania pokazują, że pomaga on skrócić pobyt zarażonych koronawirusem pacjentów w szpitalu o kilka dni.

Remdesivir to lek, który zakłóca produkcję wirusów. Pierwotnie przeznaczony był do leczenia koronawirusów MERS i SARS. O ile nie jest on w stanie całkowicie uchronić pacjentów przed wystąpieniem poważnych objawów, a także nie zmniejsza śmiertelności, jest w stanie o kilka dni skrócić pobyt ciężko chorych w szpitalu. Testy przeprowadzono na 1063 pacjentach, którzy zamiast 15 dni, na oddziale zakaźnym spędzili 11 dni.

Potencjalne korzyści ze stosowania remdesiviru przewyższają możliwe skutki uboczne związane z przyjmowaniem leku przez hospitalizowanych pacjentów z powodu ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 – powiedziała Denise Hinton, członkini FDA.

O jakie skutki uboczne chodzi? FDA podaje, że u pacjentów przyjmujących remdesivir mogą występować nudnośni, niskie ciśnieie krwi i ryzyko zapalenia lub uszkodzenia wątroby.

Reklama

Koalizja

Bardzo, bardzo teraz. Właściwie w tej chwili. Gdzieś i może