Stara Rzeźnia w Poznaniu w nowej odsłonie. Vastint Poland wybrał architekta

Nasze magazyny
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vastint Poland powierzył pracowni Przemysława Borkowicza przygotowanie projektu architektonicznego Starej Rzeźni w Poznaniu, który powstanie we współpracy z młodymi poznańskimi pracowniami JEJU i UGO.

Projekt zakłada przywrócenie świetności historycznym budynkom starych zakładów mięsnych i przekształceniu obszaru o powierzchni około 5,5 ha w spójny urbanistycznie, intersujący pod względem architektonicznym fragment centrum miasta. Szacowana powierzchnia zabudowy kompleksu z miejscami do pracy, budynkami mieszkalnymi oraz ogólnodostępną przestrzenią publiczną wyniesie około 70 000 m 2.

„Dorobek oraz oczekiwane przez nas podejście do strategii rozbudowy i rewitalizacji zabytkowych kompleksów miały decydujący wpływ na naszą decyzję. Liczymy, że współpraca z wybranym zespołem pracowni architektonicznych, kierowanym przez Przemysława Borkowicza, architekta mocno związanego z Poznaniem, zaowocuje projektem o wyrazistym charakterze, przemyślanym układzie funkcjonalnym i otwartą na ludzi przestrzenią publiczną, doskonale wpisaną w strukturę miasta i otaczającą przestrzeń” – mówi Rafał Przybył, Dyrektor Regionalny Vastint Poland.

Teren przyszłej inwestycji położony jest w północnej części centrum Poznania w obrębie ulic Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. Stanowi on pozostałość po zamkniętych w latach 90. XX wieku zakładów mięsnych. Wstępna koncepcja urbanistyczna zakłada połączenie współczesnych rozwiązań architektonicznych z historycznym kontekstem miejsca. Na terenie nieruchomości zachowały się zabudowania z przełomu XIX i XX wieku, m.in. hala główna, kotłownia, maszynownia, wieża wodna, z których część po rewitalizacji będzie stanowić atrakcyjną, centralną część nowego założenia. Powstanie tu ogólnodostępna przestrzeń o funkcjach handlowych i artystyczno-wystawienniczych. Pozostała część działki zostanie przeznaczona głównie pod funkcje hotelowe, biurowe i mieszkalne z elementami usług. Prace koncepcyjno-projektowe potrwają dwa lata.

Reklama

poznan-

Przemysław Borkowicz

Rewaloryzacja, przebudowa i renowacja budynków zabytkowych, wśród wielu projektów, których współautorem jest Przemysław Borkowicz, stanowi istotny obszar zainteresowań projektowych architekta. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w tym zakresie w trakcie jego działalności w Studio ADS we współpracy z architektem Piotrem Barełkowskim w Poznaniu należy zaliczyć: rewaloryzację kamienicy przy ul. Wielkiej dla Berliner Banku, rozbudowę i rewaloryzację dwóch pawilonów wystawienniczych (obecnie 3a i 4) Międzynarodowych Targów

Poznańskich, renowację zabytkowej siedziby Komedy Wojewódzkiej PSP przy ul. Masztalarskiej wraz z budową jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wolnica, a także budowę Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar.

Ostatni z wymienionych projektów przyniósł architektowi szereg nagród za najlepszą realizację architektoniczną, m.in. Nagrodę Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro (2003) oraz w kategorii: najlepsze centrum handlowe przyznanych przez Archizinc Trophy w Paryżu (2004), International Council of Shopping Centers w Istambule (2005), International Council of Shopping Centers w Phoenix (2005), The CEPIF & International Herold Tribune CEE (2006), czy International Council of Shopping Centers w Amsterdamie (2007).

Reklama