Spotkania wymierzone w przyszłość

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Wielkie odliczanie do jubileuszowej 5. edycji INcoming Poland Gdansk&Pomorskie Region czas zacząć. Spotkanie odbędzie się 23-24 października w gdańskim Amber Expo. Jest uznawane za jedną z najważniejszych imprez wspierających sieciowanie sprzedaży oferty przyjazdowej do regionu pomorskiego.

INcoming Poland Gdańsk&Pomorskie Region to z pewnością największa tego typu impreza networkingowa w Polsce organizowana przez region a dedykowanabranży turystycznej. Rolą Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest stworzenie optymalnych warunków do bezpośredniego kontraktowania usług turystycznych. Organizatorzy dbają o zaproszenie zagranicznych partnerów realnie zainteresowanych współpracą. Turystyka, jak mało która dziedzina, udowadnia, że indywidualne spotkania to pierwszy, najważniejszy krok do zawarcia nowych kontaktów i trwałych relacji biznesowych.

prot_2

—Potrzeba kojarzenia dedykowanych spotkań jest ogromna, a regionalna organizacja turystyczną jest idealną platformą pozwalającą wypracować sprawne mechanizmy współpracy pomiędzy rodzimą branżą a zagranicznymi tour operatorami– wyjaśnia Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. — Zatem naszą ambicją stało się wykreowanie wydarzenia, jakich w Polsce jest niewiele. Dla regionu to z kolei inwestycja w rozwój oferty przyjazdowej i realny wpływ na włączenie oferty pomorskiej do katalogów zagranicznych biur podróży.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w perspektywie czasu taka forma inwestowania w rozwój oferty przyjazdowej przynosi wymierne korzyści. Lista organizatorów podróży, którzy włączyli Gdańsk i Region Pomorski do swoich katalogów sprzedażowych, rośnie stale i systematycznie. Obserwacja rynku pozwala szacować, że do pierwszych realizacji dochodzi średnio po 9-12 miesiącach po wizycie w regionie pomorskim. Tak było w przypadku biura Askeladen z Norwegii, Jarkov-tour z Rosji czy Sibettonii z Włoch. Najszybciej reakcję zwrotną obserwujemy na rynkach, na których Polska i Pomorskie jest już rozpoznawalnym celem podróży.

Dłuższego czasu natomiast wymaga odzew z rynków odległych, ale i tu organizatorzy widzą progres. Takim przykładem jest Izrael. W 2016 roku w spotkaniach stolikowych udział wzięły 4 firmy. Pierwsze, kilkuosobowe wycieczki odwiedziły Trójmiasto już w 2017, a bieżący sezon pokazał znaczący wzrost ilości turystów. Deklarację udziału w tegorocznych warsztatach INcoming złożyło już izraelskich 7 biur.

A zatem jak wygląda to wydarzenie w szczegółach?

—Pierwszy dzień to tradycyjnie czas na indywidualne rozmowy stolikowe wg wcześniej przygotowanych agend spotkań. Dzień drugi to tematyczne wizyty studyjne w regionie pomorskim pozwalające zaproszonym gościom na poznanie oferty turystycznej, jak i zaprezentowanie destynacji pod kątem przygotowania do obsługi gości zagranicznych. Nie zabraknie też okazji do networkingu i kontynuacji rozmów zapoczątkowanych w trakcie spotkań B2B– informuje Magdalena Węgrowicz, Business Product Manager PROT.

Łącznie Organizatorzy spodziewają się około 40 hosted buyers, nad których selekcją starannie pracują już od początku roku. Dominować będą kontrahenci ze strategicznych dla regionu rynków: Skandynawii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Jednak każdego roku zapraszane są również nowe perspektywiczne rynki. Kluczowe są te, na których rozwijane są bezpośrednie połączenia lotnicze — stąd udział Holandii czy Izraela.

prot_3

—Dywersyfikujemy rynki, ale i profil uczestników. Zależy nam, aby zaprosić jak najbardziej reprezentatywnych partnerów z różnych dziedzin, które wpisują się w strategię marketingową regionu — mówi Krystyna Hartenberger-Pater.

Pomimo że spotkanie dedykowane jest pomorskiej branży turystycznej, Organizatorzy przewidują udział partnerów również spoza regionu. Obowiązuje jednak selektywny dobór uczestników spotkania w oparciu o zgłaszane preferencje zarówno ze strony polskiej, jak i zagranicznej.

 

Szczegóły wydarzenia na stronie https://incomingpoland.gda.pl/

Reklama