Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kim była hrabina Maria Tarnowska? W jaki sposób łączyła racjonalność z empatią oraz wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka? Dlaczego negocjacje, które prowadziła z Niemcami były tak skuteczne? Na czym polegała siła jej kobiecego geniuszu? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy spotkania „Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety”. Organizuje je Centrum Myśli Jana Pawła II, wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego i Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Stowarzyszeniem Rodziny Tarnowskich. Spotkanie ma charakter otwarty – organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych we wtorek, 1 października 2019 r. na godzinę 18.00 do Audytorium Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Losy Marii hr. Tarnowskiej w sposób szczególny łączą się z Powstaniem Warszawskim. Jako komendantka Korpusu Pielęgniarek Wojskowej Służby Kobiet i przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża, była jednym pełnomocników strony polskiej podczas rozmów kapitulacyjnych. To ona kilkukrotnie współprowadziła negocjacje z Niemcami w sprawie wyprowadzenia z płonącej Warszawy ludności cywilnej.

Historia jej życia, sprawy o których decydowała i ludzie, za których brała odpowiedzialność wpisują się w definicję geniuszu kobiety, o którym mówił Jan Paweł II: Kobieta każe zmienić [różnorakie] systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”.

 

W wydarzeniu 1 października wezmą udział:

Jolanta Adamska – biografka Marii Tarnowskiej,

Magdalena Gardecka – Polski Czerwony Krzyż,

Dominika Żukowska-Gardzińska – Centrum Myśli Jana Pawła II,

Albert Światopełk-Czetwertyński – Stowarzyszenie Rodziny Tarnowskich,

Michał Tomasz Wójciuk – Muzeum Powstania Warszawskiego,

Patrycja Michońska – prowadzenie.

Reklama