Pomorskie firmy rozwijają eksport przy wsparciu funduszy unijnych

Nasze magazyny
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Już ponad tysiąc przedsiębiorstw z Pomorza rozwija działalność eksportową korzystając z funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Pomorskie firmy mają produkty, które mogą z powodzeniem zdobyć zagraniczne rynki. Ekspansja wymaga jednak inwestycji i działań. Tu ze wsparciem przychodzi realizowany od trzech lat projekt.

Jak wygląda to w praktyce? Weźmy na przykład firmę Portman Lights. Jest to przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w jednym z pomieszczeń Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Działacze z tego startupu od lat pracują nad różnymi nowoczesnymi sposobami oświetlania sceny oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia technicznego. Ich praca uświetniła koncerty takich gwiazd jak m.in. Ed Sheeran, Lionel Richie, a także była świetnym uzupełnieniem pokazu mody Dolce&Gabana w Palma di Montechian oraz na czerwonym dywanie rozdania nagród TV WEEK Logie Awards australijskiej telewizji. Firma Portman Lights skorzystała w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego m.in. z grantu przeznaczonego na promocję własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych.

Reklama
Advertisement

W tegorocznym konkursie grantowym, pod wieloma względami rekordowym, zostało złożonych aż 256 wniosków na kwotę znacznie przekraczającą wysokość środków przeznaczonych na ten cel– mówi Katarzyna Matuszak, dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza (lidera projektu). – Zapadła decyzja o zwiększeniu alokacji środków do sumy dofinansowania wynikającej ze złożonych wniosków, czyli do kwoty ponad 12 milionów złotych.

Dzięki funduszom z grantów i organizowanym w ramach projektu dofinansowanym wyjazdom na międzynarodowe targi i inne wydarzenia gospodarcze pomorskie firmy mogą poznać oczekiwania poszczególnych rynków i kontrahentów. Mogą również przyjrzeć się firmom z całego świata, podejrzeć produkty i sposób ich przygotowania dla nabywców.Wracają do kraju z nawiązanymi kontaktami skutkującymi później transakcjami handlowymi.

Firma Independent Logistics wzięła udział w targach przemysłu spożywczego SIAL Kanada. W ramach projektu zorganizowane tam zostało wspólne stoisko firm z województwa pomorskiego.

– W moim przypadku pojawiły się już konkretne zapytania na mailu i prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu rozpocznę współpracę przynajmniej z dwoma nowymi klientami. – mówi przedstawicielka firmy, Aneta Szulc. – Jeden z poznanych na targach importerów kupuje regularnie towar z Polski, a fracht wykonuje mu spedytor belgijski, gdyż nie znał nikogo w Polsce.

Podobnie odczucia związane ze współtworzeniem w ramach projektu pomorskiego stoiska na targach kosmetycznych CIBE Shanghai w Chinach miał także dr Maciej Waszczyk, prezes Perfect Coll – Suma doświadczeń zebranych na tych targach jest absolutnie bezcenna. Gdyby nie pomoc ze strony Agencji Rozwoju Pomorza, trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy przeprowadzić tyle rozmów.

Działania w projekcie nie ograniczają się tylko do finansowania i organizowania wyjazdów na międzynarodowe wydarzenia gospodarcze. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy brokerów, którzy przeanalizują możliwości rozpoczęcia bądź rozwijania działalności eksportowej w firmie. Od tego roku realizowana będzie również usługa brokera zagranicznego polegająca na dostarczaniu informacji o rynkach i pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych za granicą. W ramach projektu organizowane są również seminaria i spotkania klubu eksportera pomagające zdobywać wiedzę o handlu zagranicznym i dzielić się doświadczeniami w tej materii.

Przez trzy lata działalności Pomorski Broker Eksportowy wsparł ponad 1000 przedsiębiorstw, przeprowadził 3 misje gospodarcze, zorganizował blisko 20 wydarzeń gospodarczych oraz drugie 20 imprez targowych. Przeprowadził konferencję eksportową, 50 seminariów, 7 spotkań klubu eksportera, ponad 600 badań potencjału eksportowego firm oraz 3 konkursy grantowe, w ramach których dofinansowanie pozyskały 344 projekty firm w łącznej kwocie ponad 12,5 mln złotych.

Polski eksport wciąż wzrasta. Jak wskazują dane z NBP, w styczniu 2019 roku jego wartość zwiększyła się o 4,1 procent w porównaniu ze styczniem 2018 roku. Dodatkowo, po raz pierwszy od lat, wzrost polskiego eksportu przewyższył wzrost importu. Jednak rynek zagraniczny mimo sprzyjających tendencji to zawsze ryzyko. W związku z tym wsparcie Pomorskiego Brokera Eksportowego w promocji marki i produktów na targach i konferencjach, uzyskaniu kontaktów, całego know-how związanego z handlem w danym miejscu, jest dla małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza inicjatywą bardzo potrzebną.

Pomorski Broker Eksportowy to projekt mający na celu wspieranie aktywności eksportowej małych i średnich firm z regionu pomorskiego. Główne jego działania to umożliwianie przedsiębiorcom udziału w targach, konferencjach, seminariach, wsparcie działalności eksportowej grantami, wsparcie brokerów, a także promocję gospodarczą Pomorza poza granicami Polski. Projekt będzie realizowany do 2023 r

 

Reklama