Tadeusz Wojewódzki

W życiu kierował się zawsze i kieruje nadal aktualną pasją, traktowaną jako najważniejszą. Zafascynowany muzyką rockową grał pod koniec lat 60. na perkusji w zespole Staszka Danielewicza. Urzeczony filozofią doktoryzował się w 1978 u prof. J. Kmity na UAM w Poznaniu dysertacją z zakresu filozofii nauki. Uwiedziony felietonistyką przyglądał się rzeczywistości drugiej połowy lat 80. „Jednym okiem” w Dzienniku Bałtyckim, wpisując się w tonację sąsiadującego z nim w Rejsach wspaniałego rysownika Zbigniewa Jujki. Kiedy nadeszła wolność gospodarcza utworzył jedno z największych biur turystycznych w Trójmieście. Łączył teorię z praktyką biznesową we własnej metodyce, którą zafascynował polską korporację do tego stopnia, że sfinansowała opracowanie i wdrożenie produktu służącego diagnostyce mentalnych uwarunkowań organizacji. Równolegle wykładał na uczelniach trójmiejskich i warszawskich. Obecnie jest adiunktem na wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej SW Ateneum w Gdańsku. Jako trener Akademii Informacyjnej w Warszawie fascynuje się tutoringiem i doradztwem interpersonalnym. Znużony prozą życia pisze wiersze. Urzeczony możliwościami akrylu stara się obrazem przekazać idee obecne wcześniej w esejach i felietonach.

Największe zagadki tego świata…

Człowiek nigdy nie wie co go czeka, kiedy decyduje się na uczestnictwo w jakiejś imprezce. Tym razem, teoretycznie,  nic szczególnego nie mogło się wydarzyć. Jubilatce, 

Okna na głucho

Dom ma nas chronić przez światem zewnętrznym. Taka rola wyznacza mu szczególne miejsce w naszej kulturze. Tak wyjątkowe, że bez domu trudno wyobrazić sobie normalne

Szacunek – czyli co?

Ktoś użył ostatnio w mailowej korespondencji ze mną grzecznościowej formuły: „Z wyrazami szacunku”. Taki zwrot narzuca ton odpowiedzi, w którym dominuje wzajemność: szacunek za szacunek.

Oj tam, oj tam…

Sprawa pozornie prosta jest, wręcz banalna. Co się stało? Otóż na jednej z grup poetyckich, których teraz w sieci jest sporo – ogłoszono konkurs na

Syndrom ucznia

W szkole nauczono nas myślenia kategorią: JESTEŚ TAKI JAK TWOJE WYPRACOWANIE. Na piątkę albo na dwójkę. Nie jest więc tak, że ktoś jest dobry z