Juliusz Strachota

Pisarz i fotograf urodzony w 1979 roku w Warszawie. 26 listopada ukazuje się jego najnowsza książka „Turysta polski w ZSRR”.

Turysta polski na Orlej Skale

Jeśli chodzi o akceptację przemijania, to dużo muczę. Sześć lat to przerabiałem i myślałem, że temat mam ostatecznie zamknięty. Kiedy jednak, pozując do ślubnych zdjęć,