Przetarg na pirs na razie bez wyboru wykonawcy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy otwarcia ofert w publicznym przetargu na rozbudowę Terminalu T2 o pirs. Wpłynęły 4 oferty. Każda z ofert przekracza założony plan finansowy. Szacowaliśmy wykonawstwo na 177 mln zł netto, a poszczególne oferty są w przedziale od 239 mln zł netto do 311 mln zł netto. Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk podjął decyzję o unieważnieniu przetargu ze względu na przekroczenie planowanego budżetu.

“Zdecydowaliśmy o unieważnieniu przetargu ze względu na przekroczenie planowanego budżetu. Jednocześnie rozpoczynamy i ogłaszamy dialog techniczny z wykonawcami, by dowiedzieć się jakie są przyczyny takich kwotowań”- powiedział Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Po zakończeniu dialogu technicznego Port Lotniczy ogłosi nowy przetarg na budowę pirsu. “Nie musimy się spieszyć z tym procesem. Obecnie działające terminale pasażerskie zapewniają naszym pasażerom odpowiedni standard obsługi, co wykazują chociażby ostatnie rankingi. Planowana rozbudowa terminalu T2 ma być krokiem wyprzedzającym rozwijający się ruch lotniczy na naszym lotnisku”- powiedział Tomasz Kloskowski.

 

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Cena brutto (zł)

Kwota wynagrodzenia netto (zł)Kwota podatku VAT (zł)Termin wykonania w miesiącach
1.Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

 

382.731.717,54

 

311.163.998,00

 

71.567.719,54

 

18

2.Hochtief Polska S.A.

ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

 

344.272.503,23

 

279.896.344,09

 

64.376.169,14

 

18

3.Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.

ul. Opacka 12

80-338 Gdańsk

 

 

375.589.204,13

 

 

305.357.076,53

 

 

70.232.127,60

 

 

22

4.NDI Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

ul. Powstańców Warszawy 19

81-718 Sopot;

NDI S.A. (Partner Konsorcjum)

ul. Powstańców Warszawy 19

81-718 Sopot,

 

 

294.065.708,90

 

 

239.077.812,09

 

 

54.987.896,78

 

 

21

 

 

Podstawowe zmiany parametrów po zakończeniu budowy nowego pirsu:

– powierzchnia terminalu T2 – zwiększenie z 53 tys. m2 do 69 tys. m2

– centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenie liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18

– punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie z 6 do 10 przejść

– gate’y odlotowe – zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30

– punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie z 8 do 12 przejść

– odbiór bagażu – umożliwienie zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9 karuzel

 

Reklama