Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – najmłodsze lotnisko w Polsce z nowym rekordem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
W lipcu 2017 roku, po 17 miesiącach działalności, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury celebrował przyjęcie 100 000 pasażera. Po niespełna roku liczba pasażerów korzystających z najmłodszego lotniska w Polsce, od momentu uruchomienia portu w styczniu 2016 roku, wzrosła dwukrotnie.

Pasażer numer 200 000 został obsłużony 26 czerwca podczas odprawy lotu czarterowego Small Planet Airlines do Burgas w Bułgarii. To nie jedyny powód do świętowania. Dzień wcześniej, 25 czerwca, samolotem Wizzair z Dortmundu przyleciał 50 tyś. pasażer portu w bieżącym roku. Czerwiec był również rekordowy, jeśli chodzi o liczbę odprawionych pasażerów w ciągu jednego tygodnia – w okresie od 25 czerwca do 1 lipca na lotnisku w Szymanach odprawiono 3 205 osób.

Władze portu informują, że ruch pasażerski rozwija się zgodnie z założonym planem, wg którego do końca roku na lotnisku w Szymanach odprawionych zostanie 114 tyś. podróżnych.

Dwustutysięczny pasażer to kolejny kamień milowy w rozwoju naszego lotniska – mówi Tomasz Kądziołka, prezes spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury. – Każda okrągła cyfra jest dobrą okazją do refleksji. W lotnictwie obowiązuje zasada „one step ahaed” – przemyślany jeden ruch do przodu. Ta reguła ma również zastosowanie w zarzadzaniu portem lotniczym. Lotnisko jest organizacją funkcjonującą na rynku przewozowym w ścisłej współpracy z liniami lotniczymi działającymi komercyjnie, gdzie jedynym wskaźnikiem ich sprawności rynkowej jest umiejętność osiągania zysku. Port lotniczy należy jednak postrzegać w szerszych kategoriach. Dzięki lokalnemu lotnisku, ograniczone zostało wykluczenie komunikacyjne regionu, wzrósł jego potencjał inwestycyjny oraz turystyczny. Dalszy rozwój sektora lotniczego/lotniskowego będzie możliwy dzięki korzystnym warunkom, takim jak okres wzrostu gospodarczego, stabilna cena paliwa, umiarkowany światowy spokój polityczno-gospodarczy. Wskaźniki demograficzno-gospodarcze Warmii i Mazur, przy obecnym współczynniku mobilności społeczeństwa polskiego, określają potencjał przewozowy naszego regionu na około pięćset tysięcy pasażerów odprawionych w skali roku. Mówiąc kolokwialnie, to jest nasz „sufit przewozowy” w obecnym czasie. Bierzemy również pod uwagę projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w znacznym stopniu na nowo definiuje rolę Polskich Portów Regionalnych.

Patrząc tak szeroko na rzeczywistość zakładamy stały wieloletni wzrost przyrostu ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury, mierzony liczbą operacji lotniczych i liczba odprawionych pasażerów.

Potwierdza to realizacja planu tegorocznego i założenia do planu na rok 2019.

Reklama